header-logo2.png

YEREL ALI?VER??


Bodrum Semt Pazarlar?Bodrum, iklimi gere?i ya?am?n b�y�k bir k?sm?n?n sokakta ge�ti?i Ege ?ehirlerindendir. Y�zy?llard?r i?lek bir liman olup, �zellikle denizden gelen bitmek bilmez sald?r?lardan y?ld???ndan olsa gerek ilk katlar kap?s?z, penceresizdir. D??ar?dan g�r�lemeyen y�ksek duvarl? ta? avlularda y�reye �zg� dokumalar, el i?leri, yiyecekler �retilir misafirlerle payla?mak i�in.

�ar?? i�inde �Bodrum Sandaleti� ad?yla tescillenmi? antik sandaletlerden hemen her yolcu almak ister. Cam boncuk da bin y?llard?r ayn? y�ntemlere �retilir. Antik d�nemin �retim teknikleriyle T�rklerin geleneksel boncuklar? birle?ir �G�z Boncu?u� olur, nazardan korur. Hal?lar?, dokumalar?, ah?ap oymac?l???, ��mlek�ileri, yar?madan?n bin bir rengini eserlerinde yans?tan sanat�?lar?yla dolup ta?ar pazarlar. T�rkiye�nin hemen her yerinde oldu?u gibi y�resel, g�nleriyle belirlenmi? pazarlar? vard?r. Hem otantik hediyelik e?yalar bularak Bodrum k�lt�r�n� tan?yabilir� hem de iklime uygun taze meyve ve sebzeleri alabilirsiniz. Pazarlar?n� bilgileri a?a??dad?r:

Pazartesi - T�rkb�k� / G�vercinlik

Sal? - Bodrum(sadece giysi, kuma? ve hediyelik), G�lk�y, Milas

�ar?amba - Ortakent, G�ndo?an, G�m�?l�k

Per?embe - Yal?kavak / Akyarlar, Bodrum (meyve&sebze)

Cuma - Bitez /�Bodrum (meyve&sebze)

Pazar - G�mbet / Mumcular

Cumartesi - Turgutreis